Očekivana inflacija 2,5 do 3%

Zbogoslabljene potražnje i inflatorni pritisci tijekom ove godine ostali su slabi,ocjenjuju PBZ-ovi analitičari, pozivajući se na podatke Državnogzavoda za statistiku i središnje banke o kretanju cijena do kraja listopada. Naime, uslijedslabe potražnje kućanstava trgovcima i proizvođačima u 2010. nije pošlo zarukom prevaliti na potrošače teret višeg PDV-a i povećanih cijena energije.

Procjenjujese da će u idućoj godini rast potrošačkih cijena u eurozoni iznositi u prosjeku1,7 posto, što je nešto više u odnosu na 2010. godinu u kojoj je u listopadudvanaestomjesečni prosječan rast cijena iznosio 1,4 posto. Do snažnijeg rastapotrošačkih cijena u eurozoni moglo bi doći zbog rasta cijena energije ipoljoprivrednih proizvoda te povećanja PDV-a i trošarina u pojedinim zemljama.S druge strane, rast je ublažen očekivanjima da neće doći do daljnjeg skokacijena nafte.

Iz svega navedenog analitičari PBZ-a procjenjuju da bi se prosječnainflacija trebala kretati u rasponu od 2,5 do 3 posto, što je na razinidesetogodišnjem prosjeku koji je za razdoblje od 2001. do 2010. iznosio 2,9posto.