Nužan reformski zamah

Nužan reformski zamah

Reformski napori u Vladi usklađeni su na razini ministara, no nužno je popraviti suradnju između ministarstava kako bi se ti ciljevi i proveli, rekao je ministar uprave Arsen Bauk na okruglom stolu magazina Banka i HUB-a. Najavio je i nastavak reforme sustava javne uprave u sljedećih godinu i pol mandata, kroz proširenje usluge e-građani, reformu službeničkog sustava i njegovo stavljanje pod Zakon o radu te novi sustav nagrađivanja za koji bi trebalo biti i novca u proračunu.

U Hrvatskoj su reforme ipak moguće, zaključak je sudionika okruglog stola „Jesu li reforme ipak moguće?“.

Uvodna izlaganja održali su Velimir Šonje iz Arhivanalitike i profesor Ivan Koprić s Pravnog fakulteta u Zagrebu te su sudjelovali u raspravi s ministrom uprave Arsenom Baukom i Martinom Dalić, bivšom ministricom financija i saborskom zastupnicom HDZ-a. 

„O reformama se govori kao o mrtvacu kojeg treba oživjeti“, rekao je Velimir Šonje, koji je na početku dao definiciju reformi kao promjena koje se očituju aktiviranjem ekonomskih resursa radi postizanja veće efektivnosti i efikasnosti. Šonje je podsjetio na osam preporuka za reforme koje je Hrvatska dobila od Europske komisije, od reforme tržišta rada do kontrole javnih financija, te zaključio da je Hrvatska već sad istovjetna Grčkoj u smislu izostanka strukturnih reformi. 

Sudionici su se složili da se u Hrvatskoj moraju odrediti što bi trebali biti ciljevi reformi, i kako bi ti ciljevi trebali biti međusobno komplementarni i usklađeni među provoditeljima tih reformi. 

Martina Dalić upozorila je na to da u Hrvatskoj nema previše vremena za postizanje konsenzusa oko nužnih reformi, već se one moraju provoditi, a profesori Zdravko Petak s Fakulteta političkih znanosti i Ivan Koprić s Pravnog fakulteta rekli su kako smo posljednjih desetak godina svjedočili nizu manjih reformskih poteza koji su poboljšali stanje u javnoj upravi, ali su se složili i s ostalim sudionicima rasprave da je zemlji nužan ozbiljan reformski zamah u cijelom nizu polja unutar javne uprave, ali i puno šire od toga.