Novosti u Općem poreznom zakonu

Seminar Novosti u Općem poreznom zakonu održat će se u Hotelu Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb, u utorak, 2. srpnja 2013. od 9 do 14 sati.

Svrha seminara je upoznavanje sa novinama u Općem poreznom zakonu, promjene u poreznim stvarima nakon 1. srpnja 2013., posebnosti ovršnog postupka u vezi poreznih stvari, upoznavanje sa mogućim sankcijama za povrede Općeg poreznog zakona; prava, obveze i odgovornosti članova uprave, nadzornih odbora i vlasnika društva prema Općem poreznom zakonu i Zakonu o trgovačkim društvima, upoznavanje s najčešćim kaznenim djelima koja se mogu počiniti u poslovanju.

Namijenjen je članovima uprave, upravnih odbora i nadzornih odbora društava kapitala, vlasnicima društava kapitala, poreznim stručnjacima, odvjetnicima, revizorima, računovođama, obrtnicima, pravnicima, ekonomistima i financijašima.

Predavač Božo Prelević je diplomirani pravnik iz Zagreba sa bogatim stručnim iskustvom iz gospodarstva i državne uprave. Bivši je član pregovaračkog tima za pristupanje RH Europskoj uniji u području financijskih usluga. Kao predavač je osposobljavan na Europskom institutu za javnu administraciju (Maastricht). Predavač je s bogatim iskustvom predavanja iz područja Europskog prava za djelatnike državne uprave te radnog prava, trgovačkog prava i prava tržišnog natjecanja za gospodarstvenike.

Kontakt: Mapa znanja d.o.o., Ede Murtića 6, 10000 Zagreb

www.mapaznanja.hr

e-mail: info@mapaznanja.hr

Tel: 01/8895-305