Novine i primjena općih i financijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru

26-29. svibnja 2013. - Tvrtka Paragraf poziva direktore, sekretare, pravnike, ekonomiste/računovođe i sve zainteresirane na sudjelovanje u višednevnom savjetovanju na temu: Novine i primjena općih i financijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru, koje će se održati u Vrnjačkoj Banji, 26-29. svibnja 2013.

Od predavač izdvajamo: prof. dr Zlatko Stefanović, Rednovni profesor pravnog fakulteta Union, Ninoslav Kekić,Ministarstvo financijai privrede, Olica Pješčić, samostalni savjetnik u Ministarstvu financija i privrede, sektor za fiskalni sistem, Svetlana Ražić, rukovodilac grupe za praćenje postupka javnih nabavki, Tamara Mikić, viši savjetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,  Boško Vidaković, generalni sekretar Komore ovlaštenih revizora, Bojan Lapčević, pomoćnik direktora, MFP – Uprava za trezor, Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura, Branka Đorđević, rukovodilac grupe za platni sistem,Ministarstvo financijai privrede, Zoran Kilibarda, glavni i odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor,  Snežana Radović, glavni i odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor.

Dodatne informacije na telefon 011/3292-067, 011/2750-024, 011/2750-035

Kontakt osoba: Jelena Rađenović, e-mail: savetovanja@paragraf.rs

Više o savjetovanju na web stranici www.paragraf.rs