Novi rokovi za primjenu i usklađivanje sa Solventnosti II direktivom

Europska komisija je 2. listopada 2013. objavila prijedlog direktive koja će promijeniti rokove usklađivanja nacionalnih zakonodavstva i primjene Solventnosti II direktive 2009/138/EZ. Ovim prijedlogom direktive rok usklađivanja nacionalnih zakonodavstava sa Solventnosti II direktivom pomiče se na 31. siječnja 2015., a početak primjene direktive odgađa se na 1. siječnja 2016. godine. S početkom 2016. opoziva se i trenutna regulativa osigurateljnog sektora (Solventnost I).

U objašnjenju Europske komisije navodi se kako je zbog nužnosti osiguranja pravnog kontinuiteta potrebno pomaknuti rokove transponiranja i stupanja na snagu Solventnosti II regulacije. Primjena direktive s 1. siječnja 2014. nije više moguća zbog produljenja izrade i dogovora oko Omnibus II direktive i odredbi o dugoročnim proizvodima s garancijom. Europska komisija odlučila se za navedene datume kako bi društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje osigurala dovoljno vremena za usklađivanje. U objašnjenju se navodi i to kako je ovo posljednje pomicanje rokova transponiranja i stupanja na snagu Solventnosti II regulacije.

Navedeni prijedlog direktive ne dovodi u pitanje prošli tjedan objavljene Smjernice EIOPA-e koje bi trebale osigurati djelomičnu primjenu Solventnosti II regulacije (sustav upravljanja uključujući i upravljanje rizicima, procjenu vlastitog rizika društava za osiguranje – temeljeno na principima ORSA-e, davanje informacija nacionalnim nadzornim tijelima, predbilježbu za interne modele) s 1. siječnja 2014. godine.