NOVI PROIZVOD CROATIA OSIGURANJA - Pravo na drugo liječničko mišljenje pri liječenju učenika i studenata

CROATIA osiguranje d.d. uvodi novost u osiguranju učenika - pravo na drugo liječničko mišljenje kod jednog od svojih liječnika specijalista.

Sukladno praksi uvođenja stalnih inovacija u ponudi osigurateljnih programa Croatia osiguranje uvodi osiguranje drugog liječničkog mišljenja. Ukoliko nesretni slučaj ima za posljedicu narušavanje zdravlja učenika, na temelju postojeće medicinske dokumentacije osigurava pravo na drugo liječničko mišljenje kod jednog od svojih liječnika specijalista: interniste, kirurga, neurologa, fizijatara, specijaliste medicine rada (profesionalna orijentacija), ortopeda, neurokirurga ili  psihijatra.

Novost su i dodatna pokrića gubitka stalnog zuba, pokriće dijela troškova participacije, pokriće  određenog iznosa troškova spašavanja uslijed nezgode unutar granica Republike Hrvatske, kao i pokriće rizika loma kosti kojeg je ovaj osiguravatelj prvi ponudio na tržištu.

Pored navedenog, u svojoj ponudi osiguranja učenika, studenata i predškolske djece nudi i niz standardnih rizika: dnevnu naknadu za prolaznu nesposobnost za školski rad, dnevnu naknadu za liječenje u bolnici, naknadu za troškove liječenja, osigurani iznos za utvrđeni trajni invaliditet te iznos za troškove pogreba uslijed smrti od nezgode.

Roditelji putem škola, fakulteta i dječjih vrtića mogu osigurati svoju djecu od nezgode 24 sata dnevno i to bez obzira na mjesto eventualne nezgode, a godišnja premija se kreće od 10 kn do 60 kn po učeniku, ovisno o osiguranim iznosima.

Novom ponudom osiguranja učenika i studenata  Croatia osiguranje doprinosi brizi za najmlađe kao i razvijanju kulture osiguranja i solidarnosti kod djece.