Novi broj Pravo i porezi

Iz tiska je izašao novi broj časopisa Pravo i porezi sa sljedećim prilozima: Prikaz novog Zakona o koncesijama, Nekoliko praktičnih savjeta tuženicima u upravnom sporu, Upravni i inspekcijski nadzor – razlike, Odvjetničko društvo kao obveznik spomeničke rente, Nova organizacija glavne rasprave prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Alkoholiziranost radnika na radu kao razlog za otkaz ugovora o radu – komentar sudske odluke, Ugovori o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu i uloga savjetodavnih inženjera, Komparativni osvrt na jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću i Izbori za Europski parlament. Prilog časopisa Pravo i porezi je Zakon o parničnom postupku s uredničkim pročišćenim tekstom Zakona. Iz tiska je izašao i novi broj časopisa Pregled propisa koji sadrži popis važećih propisa Republike Hrvatske te međunarodne propise čiji je potpisnik Republika Hrvatska, a služi za brzo i lako pronalaženje objavljenih propisa.