Nova publikacija HUO: Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu – s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti za 2012.

Zagreb, 06. svibnja 2013. –  Hrvatski ured za osiguranje objavio je publikaciju "Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu – s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti za 2012.“

U uvodnom djelu publikacije dan je kratki pregled kretanja na tržištu osiguranja Republike Hrvatske u 2012. godini. Detaljno su prikazani podaci o obveznim osiguranjima u prometu s posebnim osvrtom na obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti (premija, police, štete i dr.). U zadnjem poglavlju publikacije dani su usporedni pregledi za razdoblje 2003. – 2012. godine.

Podaci korišteni kao podloga za izradu publikacije prikupljeni su od društava za osiguranje (podaci za 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. godinu) ili su korišteni javno objavljeni podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (podaci za 2006. godinu i ranije).

Publikacija je izrađena s ciljem da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu obveznih osiguranja u Hrvatskoj.

Publikacija je dostupna  na web stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje (www.huo.hr)  od 6. svibnja 2013. ili preuzmite u privitku.

Dodatne informacije:

Agencija IM&C tel: +385 1 2302 999 e-mail: martina.prenkaj@imc-agencija.hr