NOVA KNJIGA: MENADŽMENT INTELEKTUALNOG KAPITALA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci nakladnik je knjige s naslovom  MENADŽMENT INTELEKTUALNOG KAPITALA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA, autora dr. sc. Mirjane Babić i prof. dr. sc. Ivana Frančiškovića. Knjiga je izdana uz financijsku potporu vodećeg osiguravajućeg društva u Republici Hrvatskoj, Croatia osiguranje d.d. Zagreb, čime se ono pozicioniralo kao osiguravajuće društvo  koje prati i primjenjuje u praksi suvremene znanstvene trendove te društveno odgovorna kompanija  koja podupire znanost.

Opseg knjige je 332 stranice formata 17x24 cm, a sadrži: predgovor, kazalo, tekst predočen u osam međusobno povezanih poglavlja, popis korištene literature, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku, popis ilustracija (tablica, grafikona, shema), kazalo kratica i bilješke o autorima.

Riječ je o kvalitetnoj znanstvenoj knjizi i sveučilišnom udžbeniku, prvenstveno namijenjenom studentima diplomskih i poslijediplomskih studija ekonomije. Međutim, ova knjiga može vrlo korisno poslužiti i kao teorijsko-aplikativni priručnik menadžerima i stručnjacima u osiguravateljnoj industriji. Temeljna svrha ove knjige je ukazati na važnost intelektualnog kapitala i upravljanja njime u povećanju konkurentnosti i uspješnosti poslovanja osiguravajućih društava u uvjetima globalne konkurencije na tržištu osiguranja. Osim toga, cilj je ove knjige potaknuti interes za daljnje istraživanje na području menadžmenta intelektualnog kapitala osiguravajućih društava te povećanje napora za njegovo unapređenje u cilju jačanja konkurentnosti i uspješnosti hrvatskog gospodarstva u cjelini.            

Knjiga je rezultat višegodišnjeg znanstvenoistraživačkog rada autora, a temelji se na brojnoj domaćoj i inozemnoj literaturi, teoriji menadžmenta te analizi hrvatskog tržišta osiguranje. Ujedno, ovo je prvo objavljeno djelo u Republici Hrvatskoj koje se bavi upravljanjem intelektualnim kapitalom u osiguravajućim društvima. Činjenica je, također, da su i u svjetskom bibliotečnom fondu rijetka djela koja obrađuju intelektualni kapital u osiguranju. Knjigu su recenzirali i pozitivno ocijenili dr. sc. Ratko Zelenika, redoviti profesor u trajnom zvanju i znanstveni savjetnik na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i dr. sc. Drago Jakovčević, redoviti profesor i znanstveni savjetnik na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.