Nastavlja se akcija Stop neosiguranim vozilima

Potaknuti dobrim rezultatima dosadašnje akcije „Stop neosiguranim vozilima“, Hrvatski ured za osiguranje i Ministarstvo unutarnjih poslova nastavili su suradnju s Centrom za vozila Hrvatske, kako bi dodatno potaknuli smanjenje preostalog broja neosiguranih vozila na cesti. Provedbom akcije ciljano se pokušava djelovati na savjest vlasnika koji se izlažu opasnosti posjedovanja neosiguranog, neregistriranog i tehnički nepregledanog vozila. 

Od sredine ožujka Hrvatski ured za osiguranje (HUO) i Centar za vozila Hrvatske (CVH), poticanjem direktnog angažmana zaposlenika u vidu dijeljenja informativnog letka „Ostanite osigurani“ i razgovora na stanicama za tehnički pregled, pridonose izravnoj komunikaciji s krajnjim korisnicima koji katkad neodgovorno kasne s tehničkim pregledom i sklapanjem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Već postojeća aplikacija u računalnom sustavu stanica za tehničke preglede upozorava djelatnika stanice na njegovu računalu ako je vozilo vlasnika bilo određeno vrijeme neosigurano. Djelatnik će tada na licu mjesta upozoriti vlasnika vozila te mu uručiti letak „Ostanite osigurani“ koji sadrži informacije o posljedicama neosiguravanja automobilske odgovornosti.

Direktnom komunikacijom i vlastitim angažmanom djelatnik će vlasniku naglasiti važnost osiguranja, te objasniti kako posljedice prometne nezgode s neosiguranim automobilom mogu biti značajne u usporedbi s nezakonitim izbjegavanjem sklapanja police osiguranja od automobilske odgovornosti.

Hrvatski ured za osiguranje i Centar za vozila Hrvatske u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova već dvije godine sudjeluju u akciji „Stop neosiguranim vozilima“ s ciljem smanjenja broj neregistriranih i neosiguranih vozila na cestama Republike Hrvatske