NAJAVA ZNANSTVENOG SKUPA: Osiguranje, naknada štete i novi zakon o parničnom postupku

Udruženje za odštetno pravo, u suradnji s Privrednom komorom Beograda organizira XV. Međunarodni znanstveni skup „Osiguranje, naknada štete i novi zakon o parničnom postupku”. Skup će se održati u Zlatiboru, 20. - 22. rujna 2012. i Hotelu “Čigota”.

Nakon uvodnog referata pod nazivom: Izazovi i mogućnosti naknade šteta uzrokovanih katastrofalnim događajima, prof. dr Borisa Marovića, doc., dr Vladimira Njegomira i doc. dr Rajka Tepavca, referate će održati:

prof.dr. Wolfgang Rohrbacha: Obećavajuće kombinacije proizvoda u osiguranju osoba

prof.dr. Marijan Ćurković: Europsko pravo posredovanja u osiguranju

prof.dr. Vladimir Čolović: Klupsko osiguranje kao oblik osiguranja od odgovornosti brodara

doc. dr. Slobodan Stanišić: Pravne posljedice kašnjenja u plaćanju premije osiguranja

Berislav Matijević: Alternativne vještine u obradi i likvidaciji šteta.

U petak 21. rujna, u prijepodnevnom dijelu održat će se Okrugli stol na temu: Novi Zakon o parničnom postupku, a nakon toga slijede referati:

prof.dr. Dragan Mrkšić: Novi ugovori o osiguranju života,

dr. Zoran Ilkić: Zaključivanje i uređivanje sadržine ugovora o osiguranju

mr. Roman Župevec: Stvaranje i širenje komunikacije “od usta do usta“ kao kanala prodaje u oblasti životnog  osiguranja.

doc. dr. Aleksandra Nikolić, doc. dr Rajko Tepavac: Ekonomski utjecaj medicinske tehnike na osiguranje

prof. dr Duško Medić: Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne boli

prof. dr. Silvija Petrić: O nekim problemima profesionalne odgovornosti za štetu

doc.dr. Milan Počuča: Zastara naknade neimovinske i imovinske štete

prof. dr. Ilija Babić: Ugovaranje odgovornosti za štetu

dr Hajrija Mujović Zornić: Pravo, mentalno zdravlje i naknada štete

doc. dr. Vladimir Kozar: Zabrana prouzrokovanja štete i druga načela sporazumnog financijskog restrukturiranja

Urednici savjetovanja su: prof. dr. Zdravko Petrović i prof.dr. Nataša Mrvić Petrović.

Informacije na:

Miroslava Spiridonovic

General Manager

TTC Top Travel Centar

Rige od Fere 6

11000 Belgrade, Serbia

Tel/fax: +381 11 30 20 200

mob: +381 66 633 6600

mail: mira@ttctop.rs

web: www.ttctop.rs