Najava Temeljnog seminara o osiguranju

U organizaciji Centara za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje u rujnu 2012. započinje novi, osmi po redu Temeljni seminar o osiguranju. Seminar se sastoji od 91 nastavnog sata tijekom kojih se obrađuju sve važnije teme u vezi s djelatnošću osiguranja. Dvadeset i dvoje predavača na seminaru priznati su stručnjaci iz svijeta osiguranja. Seminar je namijenjen djelatnicima društava za osiguranje, predstavnicima državnih institucija koje prate rad tržišta osiguranja kao i svima kojima je nužno opće znanje iz područja osiguranja.

Predavanja su organizirana u tri ciklusa, po jedan tjedan predavanja mjesečno od rujna do studenog 2012. godine. Prvi ciklus predavanja održat će se od 17. do 21. rujna, drugi ciklus od 15. do 19. listopada, a treći ciklus od 12. do 16. studenog 2012. god.

Nakon predavanja polaznici seminara pristupaju polaganju završnog ispita, te im se, polože li ga, na posebnoj svečanosti uručuje diploma o uspješnom završetku seminara.

Cijena seminara je 4.000,00 kn (+ PDV) za polaznike zaposlene u društvima za osiguranje koja su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje, odnosno 6.000,00 kn (+ PDV) za polaznike zaposlene u drugim društvima koja nisu članovi Hrvatskog ureda za osiguranje, kao i za sve ostale polaznike. U cijenu seminara uključena su predavanja, literatura koja pokriva program, završni ispit kao i osvježenje u pauzama i ručak.

Predavanja će se održavati u prostorijama društva za osiguranje Allianz Zagreb d.d., Heinzelova 70.

Rok za prijavu na seminar je 07. rujna 2012. na cedoh@huo.hr

Ovdje možete preuzeti raspored predavanja i prijavnicu.