Najava seminara "Uvod u osiguranje nezgode kao posebne vrste neživotnih osiguranja"

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "Uvod u osiguranje nezgode kao posebne vrste neživotnih osiguranja". Ovu specijalističku edukaciju u trajanju od 6 nastavnih sati održat će mr. sc. Anita Oreč, koja će kroz više praktičnih primjera upoznati polaznike s odredbama ugovora o osiguranju nezgode značajnima za kreiranje osigurateljnog pokrića, s posebnostima tarifa i rizika u okviru osiguranja nezgode kao i s odgovarajućim preuzimanjem rizika.

Mr. sc. Anita Oreč - diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je zaposlena u Croatia osiguranju kao direktorica Sektora osiguranja imovine, a prije toga je 5 godina bila direktorica Sektora osobnih neživotnih osiguranja u Croatia osiguranju. Radila je i u Croatia zdravstvenom osiguranju, a tijekom 12 godišnje karijere obrazovala se i radila i u području marketinga.

Seminar će se održati u četvrtak, 29. studenog 2012., s početkom u 9:00 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb. Rok za prijavu na seminar je 27. studenog 2012. godine.