Najava seminara "Osiguranje robe u prijevozu"

Osiguranje robe u prijevozu naziv je novog specijalističkog seminara i radionice Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje koji će se održati u srijedu, 19. prosinca 2012. s početkom u 9 sati, u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb.

Ovu specijalističku edukaciju održat će dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, koja će kroz 8 nastavnih sati obraditi sljedeće glavne teme: osnovna načela osiguranja robe u prijevozu, specifičnosti ugovaranja, osigurani rizici po institutskim klauzulama za osiguranje robe u prijevozu, kategorije šteta. Polaznici će naučiti kako kvalitetno procijeniti rizik prije preuzimanja u pokriće, te će, kroz simulaciju stvarnih primjera iz prakse, dobiti razumijevanje implikacija obrade i likvidacije štete.                                    

Dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, stručnjak u području pomorskog prava; viši asistent u Jadranskom zavodu HAZU; od 2003. do 2010. zaposlena u Sektoru za osiguranje prijevoza i kredita Generalne direkcije Croatia osiguranja d.d. Zagreb (voditeljica na poslovima kasko osiguranja i odgovornosti u prijevozu); u akademskoj godini 2007/2008. angažirana je kao stalni asistent predavač na Međunarodnom institutu za pomorsko pravo Međunarodne pomorske organizacije (Malta); od 2005. godine povremeni gost predavač na Katedri za Pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu u sklopu programa dodiplomskog studija; objavljeni radovi u časopisima Poredbeno pomorsko pravo, The Maritime Advocate, Osiguranje.

Rok za prijavu na seminar je 13. prosinca 2012.