Najava seminara "Odgovornost za štete u medicini i osiguranje liječnika od profesionalne odgovornosti"

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "Odgovornost za štete u medicini i osiguranje liječnika od profesionalne odgovornosti", koji će se održati u srijedu, 6. ožujka 2013. s početkom u 9 sati, u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb.

Ovu specijalističku edukaciju održat će dipl. iur. Josip Mađarić i dipl. iur. Berislav Matijević. Na seminaru će biti obrađene sljedeće glavne teme: odgovornost za štetu pri pružanju zdravstvenih usluga, načela odštetne odgovornosti, osiguranje od profesionalne odgovornosti liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika, liječnička pogreška/komplikacija, medicinska vještačenja u postupku naknade štete.

Rok za prijavu na seminar je 27.2.2013. Više o seminaru saznajte na www.huo.hr.