Najava seminara: Ocjena i procjena rizika u okviru all risks uvjeta za osiguranje imovine

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "Ocjena i procjena rizika u okviru all risks uvjeta za osiguranje imovine", koji će se održati u petak, 19. travnja 2013. s početkom u 9 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb.

Ovu specijalističku edukaciju održat će Drago Klobučar i Martina Tokić. Seminar će trajati 7 nastavnih sati i obuhvaćat će sljedeće glavne cjeline: koncept all risks osiguranja, prednosti i nedostaci u odnosu na koncept imenovanih rizika, ocjena i procjena rizika, utvrđivanje PML-a, plasman rizika u reosiguranje, izračun PML-a i premije osiguranja, vježbe izračuna PML-a i premije osiguranja.

Rok za prijavu na seminar je 12.4.2013. Više o seminaru saznajte na www.huo.hr ili u privitku.