Najava seminara i radionice „Osiguranje od prekida rada – šomažno osiguranje“

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar pod nazivom "Osiguranje od prekida rada – šomažno osiguranje".

Seminar je namijenjen djelatnicima u prodaji i štetama te agentima i zastupnicima u imovinskom osiguranju. Ciljevi seminara su ocjena i procjena rizika, ocjena povezanosti rizika šomaža s ostalim osiguranjima te štete i rizik šomaža. Predavači na seminaru su Drago Klobučar, Marko Jenuš i Katica Kuzmanović.

 

Seminar se održava u utorak, 13. prosinca 2011., s početkom u 9:00 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb. Rok za prijavu na seminar je 08. prosinca 2011. godine.Cijena specijalističkog seminara je 1.230,00 kn (PDV uključen) za polaznike koji su zaposleni u društvima za osiguranje koja su članovi Hrvatskog ureda za osiguranje, odnosno 1.722,00 kn (PDV uključen) za polaznike zaposlene u drugim društvima koja nisu članovi Hrvatskog ureda za osiguranje, kao i za sve ostale polaznike.

Za sve dodatne informacije o seminaru zadužen je Marinko Mišković, tel. +385 1 4696 626, 4696 600, e-mail: cedoh@huo.hr • marinko.miskovic@huo.hr •