Najava seminara „Compliance u osiguranju”

Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije HGK u suradnji s TAIEX-om - Uredom Europske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija, organizira seminar Compliance u osiguranju, koji će se održati u Zagrebu, u lipnju ove godine. Točan datum i mjesto održavanja seminara naknadno će odrediti TAIEX, a listu sudionika zbog određenih procedura TAIEX-a potrebno je dostaviti ranije.

Ispunjenu prijavnicu dostavite najkasnije do četvrtka 26. travnja 2012. godine na e-mail: bankarstvo@hgk.hr ili faks  01/4561-535.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a za sudionike koji dolaze s udaljenosti veće od 100 kilometara TAIEX organizira i pokriva troškove smještaja. Seminar će se održati na engleskom jeziku, uz simultani prijevod. Konačna registracija sudionika seminara bit će dostavljena putem e-mail adrese ili broja faxa koje dostavite u prijavnici. Za informacije i dodatna pitanja možete kontaktirati Sektor za bankarstvo.