NAJAVA EDUKACIJE: „PRIPREMITE SVOJE PROJEKTE ZA STRUKTURNE FONDOVE EU!“

31. siječnja 2013., u Zagrebu, s početkom u 9:30 sati Strukturni fondovi traže postupno i strateško promišljanje projekata koji moraju biti utemeljeni na stvarnim potrebama zajednice, dokumentirani strategijama razvoja i sufinancirani od strane onoga tko ih provodi.

Zato ne morate čekati da vas nadležno ministarstvo pozove da sastavite svoju listu želja, nego već sutra možete početi s ozbiljnim i postupnim planiranjem koje će vam osigurati sredstva za projekte. Doznajte što je moguće financirati, kakvi su projekti financirani u članicama EU te koje je konkretne korake potrebno poduzeti da osigurate financiranje vaših projekata.

Poziv, dnevni red i prijavnicu za edukaciju pronađite u prilogu ili preuzmite materijale na sljedećem linku: http://www.eu-projekti.info/najava-edukacije-pripremite-svoje-projekte-za-strukturne-fondove-eu