Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Ministarstvo financijaRepublike Hrvatske otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju (Narodne novine, br. 96/2003, 140/2005, 132/2006, 150/2008, 92/2009, 133/2009 - Zakon o platnom prometu, 153/2009 i 145/2010) predlažu se radi omogućavanja provedbe sljedećih Uredbi Europske unije:

- Uredbe (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, od 26. listopada 2005. o kontroli gotovine koja se unosi u Zajednicu i iznosi iz Zajednice (SL L 309/9, 25. 11. 2005., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1889/2005),

- Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373/1, 21. 12. 2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2182/2004) koja je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 46/2009 i

- Uredbe Vijeća (EZ) br. 2183/2004 o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice (SL L 373/7, 21. 12. 2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2183/2004) koja je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 47/2009.

Ujedno, Zakon o deviznom poslovanju usklađuje se s drugim domaćim propisima (Kaznenim zakonom u dijelu koji se tiče navođenja naziva kaznenih djela i Prekršajnim zakonom brisanjem odredbe koja je uređivala zastaru prekršajnog progona).

U cilju smanjenja obveza i troškova poduzetnika, predlaže se ukidanje vođenja nadzorne knjige o tekućim poslovima s inozemstvom te se zadržava samo obveza vođenja nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom.

Svoje primjedbe i prijedloge na tekst navedenog zakonskog prijedloga možete uputiti na adresu elektroničke pošte: ufs@mfin.hr  ili na adresu: Ministarstvo financija, Sektor za financijski sustav, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

Javna rasprava bit će otvorena do 2. svibnja 2013.  Više o prijedlogu pročitajte  u privitku.