Ministarstvo financija RH otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o leasingu

Ministarstvo financijaRepublike Hrvatske na svojim je internetskim stranicama objavilo tekst Nacrta prijedloga Zakona o leasingu te je time otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o leasingu. U navedenoj obavijesti pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoja mišljenja, sugestije  i prijedloge na tekst Nacrta prijedloga Zakona o leasingu.

Primjena važećeg Zakona o leasingu (Narodne novine, broj 135/2006) dovela je do određenih nedostataka i to posebice u dijelu koji se odnosi na određivanje leasing društava. Novi Zakon o leasingu donosi se upravo i zbog rješavanja navedenih nedostataka te u svrhu boljeg uređenja istog.

Prijedlogom Zakona o leasingu planira se obuhvatiti veći broj prijedloga izmjena kojima će se redefinirati uloga leasing društava (poslovi i objekti leasinga) kako bi im se omogućio lakši način poslovanja, odnosno bolja regulacija. Sama svrha donošenja Zakona o leasingu je doprinos snažnijoj regulativi i povećanje stabilnosti tog dijela financijskog tržišta.

Izvršena su određena poboljšanja kod postupaka nadzora nad leasing društvima, definiran je jasniji stav nadzora nad drugim osobama te suradnja nadzornih tijela. Također, detaljnije su uređene odredbe koje propisuju registar objekata leasinga, poslovne knjige i povjerljive podatke. Prijedlog Zakona o leasingu predviđa i detaljnije propisivanje organizacijskih uvjeta, čime je uređen sustav upravljanja rizicima, interne revizije te delegiranje poslova na treće osobe.

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom Zakonu o leasingu, a sugestije i prijedlozi mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte:ufs@mfin.hr ili na adresu: Ministarstvo financija, Sektor za financijski sustav, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

Javna rasprava bit će otvorena do 30. travnja 2013. godine.  Više o Zakonu u privitcima.