Međunarodni okrugli stol „Sprječavanje prijevara u osiguranju“: Potpisan Protokol o suradnji u sprječavanju prijevara u osiguranju

U organizaciji Hrvatskog ureda zaosiguranje, održan je 12. travnja međunarodniokrugli stol pod nazivom „Sprječavanje prijevara u osiguranju“ na kojem su, uzpredstavnike Hrvatskog ureda za osiguranje, sudjelovali i predstavniciudruženja osiguratelja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije,Slovenije, Srbije i Mađarske.

Prijevare u osiguranju nanoseogromne štete državnim proračunima, socijalnim, mirovinskim i zdravstvenimfondovima, građanima i poduzetnicima, društvima za osiguranje, odnosnoekonomiji i društvu pojedinih država, rekao je Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog uredaza osiguranje, te dodao da se godišnji iznos prijevara u osiguranju, uHrvatskoj kreće i do 350 tisuća kuna. S obzirom da pokušaji prijevaravrlo često uključuju osobe iz više zemalja, potrebno je unaprijediti iinstitucionalizirati međusobnu suradnju kako bi se razmijenila iskustva inačini sprječavanja prijevara u državama u kojima djeluju. S tim ciljem su, nainicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje, udruženja osiguratelja iz Madžarske,Slovenije, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisalii Protokol o suradnji u sprječavanju prijevara u osiguranju.

Potpisnice Protokola obvezuju setako na suradnju i razmjenu informacija o aktivnostima koje poduzimaju s ciljem sprječavanja prijevara u osiguranjuna razini udruženja osiguratelja, na razmjenu statističkih i drugih dostupnihpokazatelja koji ukazuju na različite aspekte prisutnosti i posljediceprijevara u osiguranju na vlastitim tržištima, razmjenu podataka o sustavimadetekcije i prevencije prijevara u osiguranju koje razvijaju i primjenjujudruštva za osiguranje, te razmjenu podataka o razvoju i primjeni odredbinacionalnih zakonodavstva koje se odnosi na tu problematiku te postojeću sudskupraksu.

Osim predsjednikaUpravnog odbora HUO-a Damira Zorića o problemu prijevara u osiguranju i borbiprotiv ove pojave govorili su Boris Peršak iz Slovenskog zavarovalnog združenja,dr. Csaba Kerékgyártó iz Udruženja osiguratelja Mađarske i Snežana Sremčević izUdruženja osiguravača Srbije.

Sustavinformatičke podrške u procesu otkrivanja pokušaja prijevara u Hrvatskoj predstavioje Mario Pavlak, voditelj Informacijske tehnologije i informacijskog centra HUO,a o stanju hrvatskog zakonodavstva i potrebnim promjenama u kaznenomzakonodavstvu Slaven Dobrić, zamjenik predsjednika Upravnog odbora HUO-a, kojije najavio izradu prijedloga izmjene postojeće zakonske regulative u ciljukvalitetnijeg rješavanja problema prijevara u osiguranju.