Međudržavna suradnja s ciljem sprječavanja prijevara u osiguranju

Češko udruženje osiguratelja pristupilo je 1. rujna međudržavnom Protokolu o sprečavanju prijevara u osiguranju koji su u travnju ove godine, na inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje potpisala udruženja osiguratelja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Hrvatske na okruglom stolu pod nazivom „Sprječavanje prijevara u osiguranju“  održanom u Zagrebu.

Daljnje širenje međudržavne suradnje i pristupanje Češke potpisanom Protokolu, potvrda je ozbiljnosti problema prijevara u osiguranju i potrebe aktivne i sustavne borbe protiv ove neželjene pojave u društvu.

Obzirom da pokušaji prijevara vrlo često uključuju osobe iz više zemalja, potrebno je unaprijediti i institucionalizirati međusobnu suradnju kako bi se razmijenila iskustva i načini sprječavanja prijevara u državama u kojima djeluju.

Potpisnice Protokola obvezuju se na suradnju i razmjenu informacija o aktivnostima koje poduzimaju s ciljem sprječavanja prijevara u osiguranju na razini udruženja osiguratelja, na razmjenu statističkih i drugih dostupnih pokazatelja koji ukazuju na različite aspekte prisutnosti i posljedice prijevara u osiguranju na vlastitim tržištima, razmjenu podataka o sustavima detekcije i prevencije prijevara u osiguranju koje razvijaju i primjenjuju njihovi članovi (društva za osiguranje) i udruženja osiguratelja, te razmjenu podataka o razvoju i primjeni odredbi nacionalnih zakonodavstva koje se odnosi na tu problematiku te postojeću sudsku praksu. Važno je napomenuti, da će potpisnici pri tom voditi računa o nacionalnim zakonskim propisima koji štite osobne podatke građana.

Veliki napredak u suzbijanju pokušaju prijevara u Hrvatskoj učinjen je u razvoju Sustava informatičke podrške procesu otkrivanja prijevara u Hrvatskoj. Naime, Hrvatski ured za osiguranje razvio je kvalitetnu bazu podataka, a razmjenom informacija s osigurateljima i MUP-om, stvaraju se pretpostavke za lakše otkrivanje pokušaja prijevara u osiguranju. Kako bi i zakonska regulativa bolje podržala navedene aktivnosti, potrebne su i promjene određenih zakona koje će omogućiti  učinkovitiju borbu protiv ove negativne pojave u društvu. S tim ciljem pokreću  se i inicijative prema nadležnim institucijama.