Male banke za velike gubitke

Prema nerevidirani podacima HNB-aza 2010, pet banaka, čiji je ukupni udio li aktivi manji od jedan posto, lanije imalo gotovo 120 milijuna kuna gubitka. Najveći gubitak od 48 milijuna kunaimala je Banka Kovanica, čiji je većinski vlasnik Cassa di Risparmio iz SanMarina. Za preuzimanje Kovanice zainteresirana je Podravska banka, u vlasništvuMiljana Todorovića, koji živi i radi u Italiji gdje vodi holding tvrtku Cerere. Osnivač i suvlasnik „A“ štednebanke bi bio spreman i prodati svoj udio u toj banci. Pitanje je, međutim,koliko vrijedi banka koja ima 8 milijuna kuna gubitka i 10,7 milijuna kunaaktive.

Nava banka u gubitku je 13milijuna kuna. Najveći pojedinačni vlasnik joj je veliko građevinsko poduzećePionir, a na 7. mjestu je Euroherc Dubravka Grgića, a odmah potom StipanPamuković, predsjednik Uprave banke, koji je došao iz Croatia banka, koja je jedinadržavna banka koja je prošle godine ostvarila guibitak.

Male banke, bez obzira na to učijem su vlasništvu, teško podnose krizu. Moraju nešto mijenjati. Spajanje,udruživanje i unificiranje su mogući pravci - kaže viceguverner Davor Holjevac.

Najveći problem malih banaka uHrvatskoj je u tome što su zadržale koncept univerzalne banke. Kako bi umanjilerizik od gubitaka i  ojačali svojupoziciju na tržištu moraju privući specijaliziranu klijentelu.