Leasing Akademija 2011: Predstavljanje 9. DANA 29.3.11.

LEASING AKADEMIJA 2011predstavlja sveobuhvatni edukacijski program namijenjen djelatnicima leasingdruštva, te s njima povezanim subjektima kao što su djelatnici nadzornihinstitucija, povezanih proizvoda i usluga kao što su osiguranje, faktoring,naplata potraživanja, odvjetnička društva kroz sudsku praksu, distributeraplovila fondova rizičnog kapitala, nekretninskih fondova i slično.

Računovodstvo leasingugovora – financijski leasing

· Osnove financijskog leasinga

· Računovodstvena evidencija financijskogleasinga (primjer knjiženja početnog priznavanja, početnog mjerenja i naknadnogmjerenja)

· Primjer knjiženja prestankapriznavanja - raskida ugovora o financijskom leasingu

Predavač je Davor Mihoković, Voditelj kontrolinga BKS Leasing Croatia d.o.o. Diplomiraoje 1999. godine na stručnom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a urujnu ove godine završio je i dodiplomski studij na istome fakultetu.

Karijeru u leasing industrijizapočeo je 2005. godine kao voditelj računovodstva u Scania Credit Hrvatskad.o.o. gdje je zaposlen sve do 2009. godine kada prelazi u BKS – LeasingCroatia d.o.o. na mjesto voditelja kontrolinga.

Edukacija se sastoji od 11cjelina prezentiranih od strane renomiranih stručnjaka, eksperata usvojem području rada, u periodu od 14. do 30. ožujka 2011. godine,čiji detaljan sadržaj i raspored održavanja možete pronaći u Brošuri LA 2011. (www.sapientia.hr)

Prijaviti se možete zacjeloviti program ili za određene dane predavanja.

Termin održavanja “LeasingAkademija 2011” prilagođen je radnom vremenu, čija predavanja započinju od16:30 i traju do 18:45 sati.