Krešimir Kolar u upravi Basler OZ-a

Na 31. sjednici Upravnog vijeća, odlučujući o zahtjevu nadzornog odbora društva, HANFA je dala Krešimiru Kolaru odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Basler osiguranja Zagreb d.d. za mandat od dvije godine. 

Kolar je 1996. diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a između ostaloga iskustvo je stekao radeći u Kvarner Vienna Insurance Group-u, gdje je bio član uprave zadužen za poslove ulaganja, financije i računovodstvo.