KPMG savjetnik u privatizaciji i dokapitalizaciji CO-a

U otvorenom postupku javne nabave za usluge savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Croatia osiguranja d.d. odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, KPMG Advisory Ltd. iz Budimpešte, KPMG Advisory S.p.A. iz Milana i WOLF THEISS Recstsanwalte GmbH, Podružnica Zagreb, objavilo je Ministarstvo financija na svojim internet stranicama.

U postupku pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da je ova Ponuda ekonomski najpovoljnija te je ocijenjena prihvatljivom u tehničkom i financijskom pogledu. Cijena ponude odabrane Zajednice ponuditelja iznosi 29.437.500 kuna s PDV-om.

Ministarstvo financija je objavilo poziv za nadmetanje za izbor savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Croatia osiguranja 20. rujna 2012. godine te su u roku za dostavu ponuda zaprimljene 4 ponude. Pored odabrane ponude, ponude su predale i zajednice ponuditelja Lazard Freres SAS i Ernst&Young Advisory iz Francuske; BNP PARIBAS S.A. Francuska i Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., Hrvatska i Deloittee savjetodavne usluge d.o.o., Hrvatska, Deloittee Advisory s.r.o., Češka, DLA Piper Weiss – Tessbachrechtsanwalte GmbH, Austrija, Horvath es Tarsai Ugyvedi Iroda, Mađarska, Mamić Perić Reberski Rimac Odvjetničko društvo d.o.o. te Gugić & Kovačić odvjetničko društvo iz Hrvatske, Deloittee, Mađarska, Deloittee, Poljska i Deloittee savetovanje d.o.o., Slovenija.

Kriterij odabira koji se primjenjivao u ovom postupku je ekonomski najpovoljnija ponuda te se uz cijenu ponuda vrednovalo i specifično iskustvo ponuditelja, adekvatnost plana i metodologije rada te kvalifikacije i kompetentnost predviđenog osoblja za rad na ovom projektu.