Konferencija o nepoštenim ugovornim odredbama

Dana 24. veljače 2012. godine na Pravnom fakultetu u Rijeci održava se znanstven skup „Nepoštene ugovorne odredbe: Europski standardi i hrvatska provedba“. Suogranizatori skupa, uz Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci, su Hrvatska udruga za poredbeno pravo i Pravosudna akademija.

Cilj ove znanstvene konferencije je približiti stručnoj pravnoj javnosti koncept nepoštenih ugovornih odredaba kao posebnog mehanizma zaštite društveno i ekonomski slabije strane ugovornih odnosa. Takve odredbe učestalo su prisutne u svim vrstama građanskopravnih ugovora, bilo da se sklapaju između trgovaca i potrošača (B2C), trgovaca međusobno (B2B) ili privatnih osoba (P2P).

Primjenu odredaba o nepoštenim ugovornim odredbama u hrvatskom pozitivnom pravu dodatno otežava njihovo rascjepkano uređenje u Zakonu o zaštiti potrošača, kao posebnom propisu s jedne strane, te većem broju relevantnih odredaba Zakona o obveznim odnosima, kao općem propisu s druge. Povrh analize odredbi pozitivnog hrvatskog prava o nepoštenim ugovornim odredbama te relevantnih odluka Suda EU-a, na konferenciji će se ukazati i na de lege ferenda europska rješenja o nepoštenim ugovornim odredbama koja nas očekuju u slučaju usvajanja Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom europskom pravu prodaje.

Na konferenciji će se osobita pažnja posvetiti pitanjima na koji način treba tumačiti i primjenjivati zakonske odredbe o nepoštenim ugovornim odredbama bilo u posebnim ili općim zakonima. Također će se analizirati kriteriji kojima se valja rukovoditi prilikom kvalifikacije neke ugovorne klauzule kao nepoštene, kao i posljedice do kojih dovodi postupanje hrvatskih sudova u vezi s nepoštenim ugovornim odredbama.

Ispunjene prijave za sudjelovanje zajedno s potvrdom o uplati kotizacije možete poslati putem telefaksa na broj 051/359 595 ili na adresu elektronske pošte: zeup@pravri.hr.

Kontakt:

Zavod za europsko i usporedno pravo

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Hahlić 6, HR-51 000 Rijeka, Hrvatska

tel. +385 51 359 500 ; fax. +385 359 595

e-mail: zeup@pravri.hr;

web-stranica: www.pravri.hr/ZEUP/

 

Suvoditeljice konferencije

prof.dr.sc. V. Tomljenović

dr.sc. E. Mišćenić