Konferencija „Perspektiva EU fondova – novi izazovi i prilike“

„Izuzetno je bitno da se društvo senzibilizira za ono što pružaju europski fondovi jer Hrvatska ne ulazi u Europu koja ekonomski raste, a i sama ima vlastitih dubokih strukturnih problema“, istaknuo je predsjednik HGK Nadan Vidošević na konferenciji koju je organizirala HGK „Perspektiva EU fondova – novi izazovi i prilike“ 18. rujna u HGK, na kojoj je sudjelovalo 170 sudionika kreatora politika, rukovoditelja državne uprave te lokalne i regionalne samouprave uključenih u planiranje, provedbu, upravljanje i nadzor nad fondovima EU, predstavnika poslovnog sektora, civilnog društva te jedinica lokalne i regionalne samouprave uključenih u korištenje EU fondova.

Vidošević je između ostalog naglasio kako u Hrvatskoj već 40 godina nije izgrađena nova domaća industrija, a zadnja je bila Petrokemija Kutina.

„U zadnjih dva desetljeća Hrvatska je bila izložena samo preuzimanju tvrtki, nije imala brownfield investicija, greenfield investicija nije uopće imala, a slično se može dogoditi i u vezi fondova, ako neće biti minimuma društvenog dogovora u vezi  razvojne koncepcije“, rekao je Vidošević dodavši kako je ovo tek jedan u nizu susreta ovakve vrste te će se nastaviti s ovakvim skupovima. HGK je vrlo aktivna na tom području osnivanjem euro info centara, Europske poduzetničke mreže čiji je zadatak  animirati te poticati na korištenje sredstava iz fondova, no pri tome ne treba imati iluzije da će fondovi riješiti sve hrvatske probleme.