Knjiga Berislava Matijevića: Osiguranje - sudska praksa

Nova knjiga Berislava Matijevića, dugogodišnjeg suradnika časopisa Osiguranje donosi preko tisuću izvoda iz sudske prakse i mišljenja državnih tijela. Knjiga je vrhunsko izdanje koje donosi kvalitetan odabir značajnih sudskih odluka koje praktičarima omogućuju uvid u pravna stajališta pravosuđa u pojedinim konkretnim i referentnim slučajevima. 

Uz glavu svake presude stoji pravna osnova – koji zakon i koji članak ili članci su pravno relevantni za tumačenje sukusa sadržaja citirane presude. 

U prvom dijelu autor pokriva sudsku praksu iz područja ugovora o osiguranju i dodaje referentnu stručnu praksu iz EU; u drugom dijelu knjige koji je ujedno i najopširniji, autor donosi sudsku praksu uz štete i to na način da zahvaća bitnu lepezu pravnih stajališta u području šteta i odštetnih zahtjeva; u trećem dijelu autor donosi recentne presude Upravnih sudova kao i mišljenja regulatora (HANFE).

Autor: Berislav Matijević, mag.iur
Nakladnik: Libertin naklada d.o.o.
Godina izdanja: 2014.
Format: 170 × 240 mm, tvrdi uvez, šivana, tekst čitak i pregledan
Kazala / SUDSKA PRAKSA 1200 str.

Narudžba knjige:

LIBERTIN NAKLADA d.o.o., Rijeka
Tel/fax: +385 (0)51/211 871 FAX:+385(0)51/689134, e-mail: libertinnaklada@gmail.com;
libertin.ponuda@gmail.com, www.libertinnaklada.hr