Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije

Mirakul edukacijski centar organizira specijalistički seminar Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije, koji će se održati u Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, Zagreb, od 9 do 16 h.

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju s dosadašnjim računovodstvenim skandalima i da dobiju odgovor na pitanje zašto kompanije pribjegavaju manipulacijama u svojim financijskim izvještajima i na koji su se način provodile. Na seminaru će biti prezentirane brojne tehnike manipulacije financijskim izvještajima kojima management želi poboljšati sliku o svojoj kompaniji i načini na koje investitori ili bilo koja druga zainteresirana strana mogu prepoznati takve akcije koristeći pri tom samo javno dostupne podatke o kompaniji poput godišnjih i kvartalnih financijskih izvještaja kompanija i sl.

Tehnike manipulacije bit će pokrivene i primjerima iz prakse (domaće i inozemne kompanije), gdje će se vidjeti i efekti takvih akcija na odgovorne osobe i same kompanije. Predavač je Slaven Bošnjak (Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.)

Ciljana skupina polaznika su poduzetnici i manageri, djelatnici u računovodstvu i financijskim odjelima, bankari, portfolio manageri, brokeri, investicijski i financijski analitičari, investicijski savjetnici, individualni i portfolio investitori, risk manageri i analitičari, poslovni konzultanti, projekt manageri te financijski stručnjaci u državnim ustanovama.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o pohađanju seminara.

Kontakt:

Mirakul d.o.o.

www.mirakul.hr

Marija Suvalj

tel: +385 31 629 616

mob: +385 91 333 77 95

e-mail: edukacija@mirakul.hr