Jadransko osiguranje: 44,8 milijuna kuna neto dobiti

Krajem prošle godine Jadransko osiguranje ostvariloje ukupnu premiju od 630,55 milijuna kuna, što je gotovo tri posto manje nego2009., objavljeno je na Zagrebačkoj burzi.

Ukupni su rashodi Jadranskogosiguranja iznosili 637,5 milijuna kuna, dok izdaci za osigurane slučajeve(štete) čine 43,35 posto zaračunate premije, odnosno 43,61 posto ukupnihrashoda. Kako se pojašnjava u financijskom izvješću, unatoč smanjenju premije,društvo je zadržalo treću poziciju na rang ljestvici osiguravajućih društava natržištu neživotnih osiguranja.

U prošloj je godini ova osiguravajućakuća ostvarilo 44,8 milijuna kuna neto dobiti, što je 18,63 posto više negogodinu ranije.

Najveći udio u prihodimaJadranskog osiguranja u 2010. odnosi se na prihode od premije za osiguranje ododgovornosti za upotrebu motornih vozila (70,69 posto ukupne zaračunate brutopremije), dok se na drugom mjestu nalazi osiguranje cestovnih vozila (11,47posto ukupne premije).