Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu – s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti za 2013.

Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu – s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti za 2013.

Zagreb, 12. svibnja 2014. –  Hrvatski ured za osiguranje objavio je publikaciju "Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu – s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti za 2013."

Ukupna zaračunata bruto premija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u 2013. godini iznosi 2.949.920.371,00 kuna (2,95 milijardi kn) što predstavlja rast od 1,18 posto.  Društva za osiguranje su tijekom 2013. godine izdala ukupno 1.939.393 police osiguranja od automobilske odgovornosti, što predstavlja rast od 0,58 posto ili 11.199 polica više u odnosu na 2012. godinu.

Nastavljen je trend opadanja broja prijavljenih šteta obveznog osiguranja od AO te su društvima za osiguranje prijavljene ukupno 84.672 štete ili 5,1 posto manje nego prethodne godine. Neriješenih je iz prethodne 2012. godine bilo 40.347 šteta, te je zajedno s prijavljenima u 2013. godini u obradi za 2013. godinu bilo 124.819 šteta ili 4,7 posto manje nego prethodne godine.  Riješena je ukupno 87.271 šteta (- 4,0 posto) od čega je 77.546 šteta dovršeno isplatom ( smanjenje od 3,2  posto), a otklonjeno 9.725 šteta (- 9,8 posto).

Na kraju 2013. godine ostala je 36.521 neriješena šteta ( 9,0 posto manje ) koje i čine pričuvu na dan 31.12.2013. godine. Prema podacima o kretanju šteta obveznog osiguranja od AO u 2013. godini, možemo zaključiti da je zabilježen pad u broju prijavljenih, riješenih i šteta u pričuvi te također u ukupno isplaćenom iznosu šteta i ukupnom iznosu pričuve šteta, dok su prosječno isplaćeni iznos po šteti te prosječni iznos štete u pričuvi zabilježili porast. Ukupno je za štete temeljem obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti isplaćeno 1.065.888.100,00 kuna ili 3 posto manje nego u 2012. godini.

U 2013. godini nastavljen je također trend pada u broju prijavljenih šteta Garancijskom fondu. Po neosiguranom počinitelju (NO štete) prijavljeno je ukupno 535 šteta ili 31,3 posto manje noge prethodne 2012. godine. U odnosu na 2008. godinu broj prijavljenih šteta po neosiguranom počinitelju pao je za 73,86 posto što je pokazatelj uspješne suradnje MUP-a RH i Hrvatskog ureda za osiguranje koja je započela 2009, a koja je imala za cilj smanjenje broja neosiguranih i neregistriranih vozila na hrvatskim cestama.

U novoj publikaciji, u uvodnom dijelu dan je kratki pregled kretanja na tržištu osiguranja Republike Hrvatske u 2013. godini. Detaljno su prikazani podaci o obveznim osiguranjima u prometu s posebnim osvrtom na obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti (premija, police, štete i dr.). U zadnjem poglavlju publikacije dani su usporedni pregledi za razdoblje 2003. – 2013. godine.

Podaci korišteni kao podloga za izradu publikacije prikupljeni su od društava za osiguranje (podaci za 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu) ili su korišteni javno objavljeni podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (podaci za 2006. godinu i ranije). Publikacija je izrađena s ciljem da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu obveznih osiguranja u Hrvatskoj.