Istraživanje o potrebama obrazovanja

Hrvatska gospodarska komora obradila je rezultate istraživanja potreba za obrazovanjem i usavršavanjem u malim i srednjim poduzećima s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama za 2012 godinu, a koje kontinuirano provodi od 2009. godine.

Istraživanje je provedeno kao dio regionalnog projekta u koji je bilo uključeno 8 zemalja regije, te će u rujnu Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija (SEECEL), objaviti komparativne rezultate svih zemalja.

Sažetak Analize potreba Vam dostavljamo u prilogu, a opširnije informacije o cjelokupnom projektu možete pročitati na slijedećem linku http://analiza-potreba-za-edukacijom.hgk.hr/

Za dodatne informacije možete kontaktirati Centar za razvoj ljudskih potencijala na mail potencijali@hgk.hr