IOPS: Nova web stranica o nadzoru mirovinskih fondova

Udruženje regulatornih tijela zanadzor mirovina (IOPS) pokrenulo je novu web stranicu posvećenu nadzorumirovinskih fondova, koji je temeljen na procjeni rizika (RBS).

Riječ je o strukturiranom pristupu,koji se temelji na identificiranju potencijalnih rizika s kojima se suočavajumirovinski fondovi i na procjeni financijskih i operativnih faktora čijaprimjena takav rizik smanjuje. Takav pristup omogućava nadzornom tijelu dausmjeri pozornost na subjekte koji predstavljaju najveću prijetnju ucjelokupnom sustavu.

Web stranica dizajnirana je kakobi pomogla članovima IOPS-a pri uvođenju te vrste nadzora u svojim državama.Stranica je podijeljena na pet modula koji opisuju pojedine faze implementacijetog sustava, a svaki modul uključuje upute za implementaciju s primjerima izpojedinih država članica Udruženja.