Instituti zaštite potrošača na području osiguranja slijede politiku Europske unije

Instituti zaštite potrošača na području osiguranja slijede politiku Europske unije

Zagreb, 10. lipnja 2015. - Na panel diskusiji pod nazivom „Alternativno rješavanje sporova i osiguranje“, koja je u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje održana danas u Novinarskom domu u Zagrebu, naglašena je nužnost jačanja instituta izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova, što je zadaća svih članica Europske unije temeljem Ugovora kojima se reguliraju prava potrošača. 

Đema Bartulović, voditeljica Službe za zaštitu potrošača Ministarstva gospodarstva, istaknula je kako je podizanje znanja o pravima potrošača i jačanje uloga potrošača na zajedničkom tržištu temeljeni cilj Nacionalnog programa zaštite potrošača za razdoblje 2013-2016. godine. Među mjerama za ostvarenje cilja je i unaprjeđenje sustava rješavanja potrošačkih pritužbi, a jedna od temeljnih agendi politike zaštite potrošača na razini cijele Unije je i jačanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova. Prednost takvog postupka je manja formalnost postupka, te brže i jeftinije rješavanje potrošačkih sporova.

Politika zaštite potrošača zadire u razna područja gospodarstva uključujući i sektor osiguranja. Razvijanje kvalitetnih sustava izvansudskih rješavanja sporova i iz područja osiguranja važan je dio politike Europske unije. Sudac Županijskog suda u Zagrebu, Ivica Veselić rekao je kako u Hrvatskoj još uvijek nemamo veliki broj predmeta u postupcima mirenja te da je za dostizanje europskih trendova nužno poticati alternativne načine rješavanja sporova.

Vezano uz izvansudsko rješavanje sporova iz područja osiguranja,  pri Hrvatskom uredu za osiguranje djeluju Pravobraniteljstvo na području osiguranja i Centar za mirenje. Kako je istaknuo prof.dr.sc. Jasenko Marin, pravobranitelj na području osiguranja, Pravobraniteljstvo odlučuje u izvansudskom postupku o sporovima između stranaka i društva za osiguranje do kojih je došlo zbog kršenja Kodeksa poslovne osigurateljne i reosigurateljne etike, dobrih poslovnih običaja te temeljnih standarda struke.

Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje već osam godina uspješno provodi postupke mirenja kao načina izvansudskog rješavanja sporova u svim sporovima iz područja osiguranja, a prednost i posebnost postupka mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje je da je taj postupak besplatan za oštećene osobe, a troškove mirenja snosi društvo za osiguranje koje je iniciralo ili pristalo na postupak provođenja mirenja. Čak 70% provedenih postupaka mirenja pred Centrom za mirenje HUO završava uspješno sklapanjem nagodbe.

Zaključno, panelisti su istaknuli nužnost jačanja svijesti, edukacije i informiranja građana o mogućnostima i prednostima izvansudskog rješavanja sporova, kako bi i u Hrvatskoj, kao što je slučaj u mnogim razvijenim zemljama Europe, mirenje uskoro postao primaran, a ne alternativan način rješavanja sporova.

U panelu su također sudjelovali  Nives Grgurić, voditeljica Odjela pravnih poslova i Centra za mirenje HUO, Maja Mabić iz Velebit osiguranja d.d. i Darja Tirić iz HANFA-e.

U Strategiji razvoja pravosuđa za razdoblje 2013. do 2018. alternativno rješavanje sporova prepoznato je kao važna smjernica kako bi se rasteretili sudovi, ali i potaknula gospodarska aktivnost. Mirenje i alternativno rješavanje sporova potiču sve zemlje članice EU, a podizanje svijesti o mirenju i alternativnom rješavanju sporova izuzetno je važno i s aspekta zaštite potrošača, ali i za gospodarski razvoj općenito.