Incoterms 2010 i Modeli međunarodnih ugovora ICC-a

Seminar Incoterms 2010 i Modeli međunarodnih ugovora ICC-a održat će se 22. listopada u HGK, Rooseveltov trg 2, Zagreb (Vijećnica, 1. kat) u 9 sati. Organizatori ovog seminara jesu Hrvatski nacionalni odbor – ICC Hrvatska i HGK.

Glavni predavač na seminaru bit će Koen Vanheusden, direktor Belgijske agencije za vanjsku trgovinu i akreditirani predavač Incoterms® pravila, vodeći član Komisije za trgovačko pravo i praksu ICC-a te predsjedavajući radne skupine za model međunarodnog kupoprodajnog ugovora.

Seminar je namijenjen tvrtkama koje posluju na međunarodnom tržištu – stručnjacima za izvoz, uvoz, prodaju, nabavu, logistiku i špediciju, upravljanje rizikom i financiranje trgovine, korporativnim pravnicima, konzultantima te drugim pružateljima usluga.

Rast poslovanja na međunarodnoj razini obvezuje poduzeća na sklapanje različitih ugovora sa stranim partnerima, kupcima, dobavljačima i posrednicima. Važan alat koji im u tome može pomoći  modeli su međunarodnih ugovora ICC-a.

Neka od pitanja kojima će se baviti seminar jesu: koja su Incoterms pravila trenutačno na snazi; kako pravilno koristiti Incoterms pravila i kako odabrati pravi Incoterms; koji su modeli ugovora ICC-a; kako pregovarati o međunarodnoj kupoprodaji, trgovinskom zastupanju, distribuciji; koje još međunarodne poslovne ugovore trebate poznavati i kako ih primijeniti u praksi.

Više u programu.

Dokumenti za preuzimanje