IMENOVANJA

Jasminki Horvat Martinović iz Zagreba produžen je mandat na funkciju članicu uprave Generali osiguranja, koju obnaša od 2003. godine, a Ljilji Vasilj Starčić začlanica uprave HOK osiguranja, na kojoj je od 2007.godine kada je društvo i započelo s radom.

Tibor Kralj predsjedat će Upravom Velebit životnog osiguranja tijekom sljedećih pet godina, gdje Kristina Cvitanović Zorić ostaje članica Uprave.

Žarko Fatović novi je član uprave društva Victoria životno osiguranje, a Igor Peševski član uprave Victoria osiguranja.

Novi mandat u trajanju od 4 godine u društva Raiffeisen Leasing dobila je članica uprave Izidora Juroš

Jasna Širola obavljat će funkciju člana nadzornog odbora društva Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, a Veroniki Šapini-Pezelj produžen je mandat za člana uprave Croatia osiguranje mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom na razdoblje od 6 mjeseci.

Vesni Živković i Stjepku Čičku Hanfaje dalasuglasnost za imenovanje članom uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Uprave investicijskih fondova

Marinku-Šanti i Miletiću Darku Brboroviću potvrđena je funkcija članova uprave OTP Investa za upravljanje fondovima na razdoblje od 3 godine, a Ivanu Krivičiću iz Pule za obavljanje funkcije člana uprave AGRAM Investa d.d. te Alešu Borku za obavljanje funkcije člana uprave ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba.

Hrvoju Krstuloviću također je potvrđena funkcija člana uprave ZB Invest d.o.o. Marku Lesiću, Marku Makeku i Krešimiru Ružđaku za obavljanje funkcije člana uprave Nexus Private Equity Partneri d.o.o. a Zvonimiru Mariću Upravno vijeće je 12. srpnja odobrilo obavljanje funkcije člana uprave KD Investments društva za upravljanje investicijskim fondovima, na razdoblje od 4 godine.