III. Kongres sudskih vještaka

Kongres sudskih vještaka održava se 27. - 28. rujna 2013. g. u Zagrebu, u hotelu Panorama.

Teme na kongresu su: sudski vještaci u EU, sudski vještaci u novelama ZKP-a i ZPP-a, mirenje u sudskim postupcima i dr.

Građevinsko-arhitektonska i geodetska sekcija, medicinska sekcija, agronomska i šumarska sekcija i sekcija za promet i vozila predstaviti će najzanimljivije stručne teme, a poseban naglasak u medicinskoj sekciji biti će na predstavljanju novih orijentacijskih medicinskih tablica za procjenu životne aktivnosti. Program pročitajte u privitku.