HUP i Hrvatski ured za osiguranje potpisali Sporazum o poslovnoj suradnji

Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski ured za osiguranje kao Udruženje društava za osiguranje, potpisali su 27. rujna 2012. godine, Sporazum o poslovnoj suradnji sa svrhom promicanja zajedničkih interesa, ali i specifičnih interesa svog članstva te gospodarstva u cjelini. Sporazum su potpisali Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca iHrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Glavni ciljevi suradnje su zajedničko sudjelovanje u izradi zakona i podzakonskih akata te iniciranje zajedničkih projekata od interesa za članove. Hrvatski ured za osiguranje i Hrvatska udruga poslodavaca radit će na daljnjem promicanju utemeljenih gospodarskih odnosa na tržištu, kao i jačanju pravne sigurnosti, poštivanju ugovornih obveza, razvijanju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

U svrhu upoznavanja javnosti i struke s aktualnim pitanjima planira se održavanje stručnih okruglih stolova i tribina vezanih za osiguranje stabilnih uvjeta poslovanja i kreiranja gospodarske politike. Jedan od ciljeva suradnje HUP-a i HUO-e je i jačanje bilateralne suradnje sa srodnim udrugama poslodavaca u smislu razmjene iskustava, pronalaženja poslovnih partnera te sudjelovanja u međunarodnim projektima.