HUO: X. Temeljni seminar o osiguranju - obavijest o lokaciji i promjeni vremena održavanja

U ponedjeljak, 23. rujna, počinje prvi ciklus predavanja u organizaciji Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje kojim u rujnu 2013. započinje novi, deseti po redu Temeljni seminar o osiguranju. 

Temeljni seminar o osiguranju opsežna je i temeljita edukacija o osiguranju u cjelini i njegovim glavnim skupinama i vrstama. Seminar traje 91 nastavni sat, a izvodi se u tri tjedna s razmakom od po mjesec dana. U provedbi edukacije sudjeluju 22 predavača. Polaznicima koji polože ispit na prigodnoj će svečanosti biti uručena diploma o svladanom programu seminara.

Prvi ciklus predavanja održat će se od 23. do 27. rujna, drugi ciklus od 14. do 18. listopada, a treći ciklus od 4. do 8. studenog (a ne kako je prvotno najavljeno od 11. do 15. studenog) 2013.

Predavanja će se održavati u dvorani HGK u Zagrebu, na adresi Nova cesta 3-7, II. kat (preko puta Doma sportova), s iznimkom 27. rujna, kada će se predavanja održati u prostoru Generalne direkcije Croatia osiguranja, Miramarska 22.

Više informacija o seminaru, rasporedu predavanja kao i prijavnica za seminar nalazi se u privitcima.