HUO: Upravljanja operativnim rizicima u okviru Solvency II

U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje u Zagrebu je u srijedu, 7. prosinca 2011., održan seminar i radionica „Upravljanje operativnim rizicima u okviru Solvency II“. Bio je to posljednji ovogodišnji seminar koji je za cilj imao pripremiti društva za osiguranje i društva za reosiguranje na zahtjeve Solvency II regulative i olakšati im provođenje QIS studije. Na seminaru je nastupilo troje predavača: Elizabeta-Ivana Ukalović (Allianz Zagreb d.d.), te Johannes Kohler i Marco Abele (Allianz SE).

Na seminaru je bilo preko 80 polaznica i polaznika, što svjedoči o velikom zanimanju djelatnika u osiguranju za teme iz novog zakonodavnog i regulatornog okvira ukupnog poslovanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje u EU. Hrvatski ured za osiguranje će i u 2012. godini nastaviti organizirati seminare i radionice s ciljem pripreme društava za osiguranje i društava za reosiguranje na ključne zahtjeve regulative Solvency II.