HUO: Svečana dodjela diploma

Svečanadodjela diploma polaznicima Temeljnog seminara o osiguranju IV Centra za edukacijudjelatnika u osiguranju (CEDOH) pri Hrvatskom uredu za osiguranje održat će se 30.ožujka u Novinarskom domu Zagreb, Perkovčeva 2/I od 10,00 sati.

Od ukupno 37 polaznika, 34 je pristupilo ispitu i  uspješno ga položilo. Polaznici su iz:Croatia Lloyda, Croatia zdravstvenog osiguranja, Croatia osiguranja, Triglava,Societe Generali osiguranja, Allianz Zagreba, Euroherca i Ministarstva financija.