HUO radionica: Napredni menadžerski izvještaji u osiguranju

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevnu specijalističku radionicu "Napredni menadžerski izvještaji u osiguranju", koja će se održati u petak, 17. svibnja 2013. s početkom u 9 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb.

Ovu specijalističku edukaciju održat će dr. sc. Mladen Meter. Radionica je namijenjena menadžerima u društvima za osiguranje, specijalistima u kontrolingu, računovodstvu, financijama i internoj reviziji u društvima za osiguranje.

Radionica će trajati 8 nastavnih sati i obuhvaćati sljedeće glavne cjeline:

·  Priprema teksta i podataka za menadžerske izvještaje,

·  Analiza podataka za menadžerske izvještaje,

·  Alati za predlaganje poslovnih odluka u menadžerskim izvještajima,

·  Napredna izrada i korištenje grafikona za menadžerske izvještaje.

Rok za prijavu na radionicu je 10. svibnja 2013. Posebna napomena: s obzirom da će se praktične vježbe izvoditi u Excel®-u (preporučena engleska verzija Excel®-a 2007 ili novija), potrebno je da polaznici na radionicu donesu prijenosna računala.

Više saznajte na www.huo.hr.

Ostale nadolazeće edukacije u organizaciji CEDOH-a:

· „Aktuaristika za neaktuare – ŽIVOTNA OSIGURANA“ (23.4.2013.) – prijave u tijeku.

· „Osiguranje brodica i jahti“ (9.5.2013.) – prijave u tijeku.

· „Javna nabava i usluge osiguranja“ (24.5.2013.) – više informacija uskoro.

· „Novela Zakona o parničnom postupku“ (14.6.2013.) – više informacija uskoro.