HUO pristupio konvenciji o povratu ukradenih vozila (ICRV) pod pokroviteljstvom Insurance Europe

Na poziv krovnog europskog udruženja osiguratelja Insurance Europe, Hrvatski ured za osiguranje je sredinom svibnja 2012. pristupio međunarodnoj konvenciji o povratu ukradenih vozila ICRV (International Convention for the Recovery of Stolen Vehicles). To je značajan iskorak u aktivnostima Hrvatskog ureda za osiguranje usmjerenim na suzbijanje prijevara u osiguranju.

Konvencija iz 2006. proizašla je iz prvog sporazuma europske industrije osiguranja sklopljenog 1990. godine u svrhu uspostave međunarodne suradnje osiguratelja na povratu ukradenih vozila. Potpisnici Konvencije, Udruženja europskih osiguratelja obvezuju se na razmjenu informacija o ukradenim vozilima i vozilima na kojima je nastala totalna šteta, s ciljem suzbijanja krijumčarenja te pronalaska i povrata ukradenih vozila.

Insurance Europe je prepoznao inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje, koja je lani rezultirala potpisom “Protokola o suradnji u sprječavanju prijevara u osiguranju”, kao uspješan primjer međunarodne suradnje usmjerene na suzbijanje prijevara u osiguranju. Hrvatski ured za osiguranje je svoj model međunarodne suradnje između nacionalnih Ureda i Udruženja osiguratelja predstavio međunarodnim institucijama na Općoj skupštini Savjeta ureda Sustava zelene karte održanoj krajem svibnja 2011. u Dubrovniku na posebnoj radionici posvećenoj prijevarama u osiguranju motornih vozila. Protokol je istaknut kao primjer dobre prakse temeljem kojeg će i Savjet ureda nastojati razviti okvir suradnje između nacionalnih Ureda u Sustavu zelene karte osiguranja.

Pristupom Protokolu, Udruženja osiguratelja iz Hrvatske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Slovenije, Srbije, Češke i Rumunjske obvezala su se na suradnju i razmjenu informacija o aktivnostima koje poduzimaju s ciljem sprječavanja prijevara u osiguranju na razini udruženja osiguratelja, vodeći računa o nacionalnim zakonskim propisima koji štite osobne podatke građana, na razmjenu statističkih i drugih dostupnih pokazatelja koji ukazuju na različite aspekte prisutnosti i posljedice prijevara u osiguranju na vlastitim tržištima, razmjenu podataka o sustavima detekcije i prevencije prijevara u osiguranju koje razvijaju i primjenjuju njihovi članovi (društva za osiguranje) i udruženja osiguratelja, te razmjenu podataka o razvoju i primjeni odredbi nacionalnih zakonodavstva koje se odnosi na tu problematiku te postojeću sudsku praksu.