HUO: Osiguratelji predložili štednju za mirovinu kroz životna osiguranja

Društva za osiguranje  važni su pružatelji štednje za mirovinu kroz različite oblike životnih osiguranja te upravljanje i vođenje mirovinskih fondova ili planova pa su se odlučili aktivno uključiti u reformu mirovinskog sustava. Stoga je Hrvatski ured za osiguranje u suradnji s osigurateljima izradio Prijedlog strateškog okvira poticanja mirovinskih proizvoda koje bi zajednički provodili s Ministarstvom financija, Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i ostalim zainteresiranim stranama.

Ključne aktivnosti u tom pogedu bile bi financijska pismenost, iniciranje promjena dobrovoljnih mirovinski štednih i isplatnih proizvoda, prilagodba zakonskog i regulatornog okvira, formiranje jedinstvene ciljane poticajne politike i učinkovit nadzor, sigurnost i održivost.

O ključnim problemima mirovinskog sustava, o značenju štednje za mirovinu, ulozi društava za osiguranje u mirovinskom sustavu i što konkretno namjeravaju poduzeti govorili su na tiskovnoj konferenciji direktor Hrvatskog ureda za osiguranje Hrvoje Pauković, direktor Sektora za životna osiguranja Croatia osiguranja Željko Jukić i član Uprave za financije Allianz Zagreb Kristijan Buk i članica Uprave Uniqa osiguranja Tatjana Račić Žlibar.

Problemi sustava proizlaze, kako su naglasili, iz demografskih kretanja, odnosno starenja stanovništva i rasta broja umirovljenika s jedne in smanjenja radno aktivnog stanovništva s druge strane, koji negativno utječe na javne mirovinske sustave. U Hrvatskoj se taj trend očituje u sljedećoj statistici: početkom '90.-tih omjer zaposlenih i umirovljenika iznosio je 3:1, 2008. je iznosio 1,41, a 2010. je pao na samo 1,26:1. Te su brojke usporedili sa svjetskim trendovima, pa tako sadašnji omjer u zemljama OECD-a iznosi četiri zaposlena na jednog umirovljenika, a očekuje se da će pasti na 3, odnosno 2 zaposlena u odnosu na jednog umirovljenika poslije 2047. godine.