HUO izdao publikaciju o tržištu osiguranja u 2014.

HUO izdao publikaciju o tržištu osiguranja u 2014.

Hrvatski ured za osiguranje objavio je svoju novu publikaciju "Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj u 2014. godini“. U uvodnom dijelu dan je pregled osnovnih općih i makroekonomskih pokazatelja za Republiku Hrvatsku u 2014. godini te pregled kretanja na tržištu osiguranja za razdoblje 2003. – 2014. Zatim slijede detaljno razrađeni podaci po svim vrstama osiguranja s pregledom osnovnih statističkih podataka za razdoblje 2003. – 2014., a za 2014. i s podacima na nivou rizika za svaku pojedinu vrstu osiguranja. 

Drugi dio publikacije sadrži osnovne podatke o društvima za osiguranje koja djeluju na području Republike Hrvatske, te najosnovnije podatke o njihovu poslovanju u 2014. godini.

Publikacija je izrađena s ciljem da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu osiguranja u Hrvatskoj, a dostupna je na web stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje te ju možete preuzeti putem linka http://www.huo.hr/download_file.php?file=trziste_osiguranja_rh_2014.pdf

Dokumenti za preuzimanje