HUO izdao publikaciju o tržištu obveznih osiguranja u prometu

Hrvatski ured za osiguranje objavio je publikaciju Izvješće o tržištu obveznih osiguranja u prometu – s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti za 2011.

U uvodnom djelu publikacije dan je kratki pregled kretanja na tržištu osiguranja Republike Hrvatske u 2011. godini. Detaljno su prikazani podaci o obveznim osiguranjima u prometu s posebnim osvrtom na obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti (premija, police, štete i dr.). U zadnjem poglavlju publikacije dani su usporedni pregledi za razdoblje 2003. – 2011. godine.

Podaci korišteni kao podloga za izradu publikacije prikupljeni su od društava za osiguranje (podaci za 2007., 2008., 2009., 2010. i 2011. godinu) ili su korišteni javno objavljeni podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (podaci za 2006. godinu i ranije).

Publikacija je izrađena s ciljem da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približe relevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu obveznih osiguranja u Hrvatskoj, a od 12. svibnja  će biti dostupna i na web stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje (www.huo.hr).