HUO izdao novu publikaciju „Tržište osiguranja u RH u 2010. godini“

U uvodnom dijelu ove publikacije dan je pregled osnovnih općih i makroekonomskih pokazatelja za Republiku Hrvatsku u 2010. godini te pregled kretanja na tržištu osiguranja za razdoblje 2003. – 2010. Također, detaljno su razrađeni podaci po svim vrstama osiguranja za razdoblje 2003. – 2010. 

Drugi dio publikacije sadrži osnovne podatke o društvima za osiguranje koja djeluju na području RH – podatke o osnivanju društva, o upravi društva, strukturi vlasništva, adresama podružnica, telefonima i dr., te najosnovnije podatke o njihovom poslovanju u 2010.

Podaci korišteni kao podloga za izradu Publikacije prikupljeni su u sklopu projekta vođenja poslova statistike osiguranja Hrvatskog ureda za osiguranje koji je započeo krajem 2007. i rezultat su dostavljenih statističkih podataka izravno od društava za osiguranje, a odnose se na 2007., 2008. 2009. i 2010. godinu.

Publikacija je dostupna i na web stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje: www.huo.hr