Hrvoje Pauković: Tržište osiguranja u 2010. godini

Društava za osiguranje zaračunala su u 2010. brutopremiju od 9,244 milijardi kuna, što je 1,8 % manje u odnosu na isto razdobljeprethodne godine. U neživotnim osiguranjima premija iznosi 6,787 milijardi kunaili 2% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Životna osiguranjatakođer bilježe pad i to od 1,2% s premijom od 2,457 milijardi kuna. Sa zaračunatom bruto premijom od 2,889 milijardi kuna, osiguranje ododgovornosti za upotrebu motornih vozila čini udio od42,58% u premiji neživotnih osiguranja i 31,26% u ukupnoj premiji. Slijede ga životnaosiguranja s 26,59% udjela u ukupnoj premiji.

Vodećemjesto i dalje zauzima Croatia osiguranje s udjelom od 31,37% i ukupnompremijom od 2,899 mlrd kuna. Drugo mjesto je zadržao Euroherc osiguranje sudjelom od 10,84% i premijom od 1,002 mlrd kuna. S vrlo malom razlikom slijediAllianz Zagreb s udjelom od 10,64% i premijom od 983,9 mil kuna.

U premiji neživotnih osiguranja najvećiudio pripada Croatia osiguranju s 37,64%, slijede Euroherc osiguranje s 14,77%,Allianz Zagreb s 9,41% te Jadransko osiguranje s 9,45%

Kod životnih osiguranja vodila se tijesnabitka za prvu poziciju koju je u 2010. zauzeo Allianz Zagreb s udjelom od14,07% i premijom od 345,7 mil kuna. Croatia osiguranje je zauzela drugo mjestos udjelom od 14,05% i premijom od 345,2 mil kuna.

U članku kojeg objavljujemo u sljedećem broju dat jedetaljan prikaz relevantnih podataka o tržištu osiguranja u periodu I-XII/2010.i to zaračunate bruto premije, broja osiguranja, broja i isplaćenih iznosalikvidiranih šteta.

Važnost korištenih podataka u članku ogleda seponajprije u potrebi da se cjelokupnoj osigurateljnoj javnosti približerelevantni podaci i omogući analiza kretanja na tržištu osiguranja u Hrvatskoj.